ДП "Шепетівський лісгосп” розташований у північно-східній частині Хмельницької області на території Шепетівського району та землеволодінь міста Шепетівки.
Загальна лісистість територій, що займає ДП "Шепетівський лісгосп" становить 41,9 %. Середній вік насаджень складає 57 років, при цьому молодняки займають 13,9 %, а стиглі і перестиглі насадження всього – 7,2 %.
Загальна площа лісів держлісфонду ДП "Шепетівський лісгосп" складає 35959,3 га, в тому числі покрита лісом - 32840,3 га або 91,3 % від загальної площі. По видовому складу переважають соснові насадження, які займають 41% лісопокритої площі, дубові насадження - 28 %, березняки – 15 %, вільшаники - 9 %, інші породи - 7 %.
Загальний запас деревини по ДП "Шепетівський лісгосп" складає біля 7,7 млн. м3 або 235 м3 на 1 га. Із них хвойних порід – 4,2 млн м3, твердолистяних - 2,1 млн м3, м"яколистяних – 1,3 млн м3.Середня зміна запасу на 1 га - 4,1 м3. Площа насаджень штучного походження становить біля 60,3 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель.   

Фінансово – економічний стан ДП “Шепетівський лісгосп” стабільний. Обсяг реалізації власної продукції у 2020 році склав 95,1 млн. грн., в тому числі лісове господарство – 82,7 млн.грн.., переробка – 11,7 млн.грн, мисливствознавство - 0,2 млн.грн, надання інших послуг - 0,3 млн.грн. Кошти, що направлені на розвиток лісового господарства за 2020 рік становили 86,0 млн. грн. Заготовлено 101,7 тис.м3 ліквідної деревини. Реалізовано 91,1 тис.м3. На переробку в цех передано 7,8 тис. м3 деревини і отримано продукції на суму 11743,0 тис. грн.

Виробництво всіх видів продукції є рентабельним. Кожен фінансовий рік підприємство закінчує з прибутком. Так за звітний рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1236,0 тис. грн.
Чисельність працюючих на підприємстві за 2020 рік склала 184 чол.
За минулий рік придбано основних засобів та інших активів на суму 923,0 тис.грн. та проведено модернізацію і капремонт основних засобів на суму 109,0 тис.грн, придбано нематеріальних активів на суму 6,0 тис. грн., необроблених матеріальних активів на суму 207,0 тис. грн.