ДП "Шепетівський лісгосп” розташований у північно-східній частині Хмельницької області на території двох адміністративних районів: Шепетівського, Полонського та землеволодінь міста Шепетівки.
Загальна лісистість територій, що займає ДП "Шепетівський лісгосп" становить: Полонський р-н - 15,9 % та Шепетівський р-н - 26 %. Середній вік насаджень складає 57 років, при цьому молодняки займають 13,9 %, а стиглі і перестиглі насадження всього – 7,2 %.
Загальна площа лісів держлісфонду ДП "Шепетівський лісгосп" складає 35959,3 га, в тому числі покрита лісом - 32840,3 га або 91,3 % від загальної площі. По видовому складу переважають соснові насадження, які займають 41% лісопокритої площі, дубові насадження - 28 %, березняки – 15 %, вільшаники - 9 %, інші породи - 7 %.
Загальний запас деревини по ДП "Шепетівський лісгосп" складає біля 7,7 млн. м3 або 235 м3 на 1 га. Із них хвойних порід – 4,2 млн м3, твердолистяних - 2,1 млн м3, м"яколистяних – 1,3 млн м3.Середня зміна запасу на 1 га - 4,1 м3. Площа насаджень штучного походження становить біля 60,3 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель.   

Фінансово – економічний стан ДП “Шепетівський лісгосп” стабільний. Так обсяг реалізації власної продукції зріс з 5,9 млн. грн. у 2000 році до 70,4 млн. грн. за 2016 рік., в тому числі лісове господарство – 68,2 млн.грн.., переробка – 1,9 млн.грн. За цей же період кошти, що направлені на розвиток лісового господарства зросли в 17,8 разів і становили за 2016 рік 55,1 млн. грн. Заготовлено 101,6 тис.м3 ліквідної деревини. Реалізовано 91,0 тис.м3. На переробку в цехи передано 2,8 тис. м3 деревини і отримано продукції на суму 2664,0 тис. грн.

Виробництво всіх видів продукції є рентабельним. В лісгоспі працює на даний момент 202 чол.. Кожен фінансовий рік підприємство закінчує з прибутком. Так за звітний рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 862,0 тис. грн.. Цей прибуток підприємство використовує в своїх цілях. За 2016 рік придбано основних засобів та інших активів на суму 876,0 тис.грн. та проведено капітальних ремонтів на суму 297,0 тис.грн., капітальне будівництво 1,3 км лісовозної дороги — 191,0 тис.грн.