ДП "Шепетівський лісгосп” розташований у північно-східній частині Хмельницької області на території двох адміністративних районів: Шепетівського, Полонського та землеволодінь міста Шепетівки.
Загальна лісистість територій, що займає ДП "Шепетівський лісгосп" становить: Полонський р-н - 15,9 % та Шепетівський р-н - 26 %. Середній вік насаджень складає 57 років, при цьому молодняки займають 13,9 %, а стиглі і перестиглі насадження всього – 7,2 %.
Загальна площа лісів держлісфонду ДП "Шепетівський лісгосп" складає 35959,3 га, в тому числі покрита лісом - 32840,3 га або 91,3 % від загальної площі. По видовому складу переважають соснові насадження, які займають 41% лісопокритої площі, дубові насадження - 28 %, березняки – 15 %, вільшаники - 9 %, інші породи - 7 %.
Загальний запас деревини по ДП "Шепетівський лісгосп" складає біля 7,7 млн. м3 або 235 м3 на 1 га. Із них хвойних порід – 4,2 млн м3, твердолистяних - 2,1 млн м3, м"яколистяних – 1,3 млн м3.Середня зміна запасу на 1 га - 4,1 м3. Площа насаджень штучного походження становить біля 60,3 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель.   
Фінансово – економічний стан ДП “Шепетівський лісгосп” стабільний. Так обсяг реалізації власної продукції зріс з 7,8 млн. грн. у 2000 році до 97,2 млн. грн. за 2019 рік., в тому числі лісове господарство – 87,7 млн.грн.., переробка – 9,0 млн.грн. За цей же період кошти, що направлені на розвиток лісового господарства зросли в 26,1 разів і становили за 2019 рік 81,0 млн. грн. Заготовлено 99,8 тис.м3 ліквідної деревини. Реалізовано 91,2 тис.м3. На переробку в цехи передано 6,4 тис. м3 деревини і отримано продукції на суму 9007,7 тис. грн.
Виробництво всіх видів продукції є рентабельним. Середньоспискова чисельність працюючих за 2019 рік становить 198 чол.. Кожен фінансовий рік підприємство закінчує з прибутком. Так за звітний рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1244,0 тис. грн. 
За минулий рік придбано основних засобів та інших активів на суму 646,0 тис.грн. та проведено модернізацію і капремонт основних засобів на суму 384,0 тис.грн. та проведено модернізацію і капремонт основних засобів на суму 384,0 тис. грн, придбано нематеріальних активів на суму 4,0 тис. грн., необроблених матеріальних активів на суму 260,0 тис. грн.