Лісни́цтво  — територіальновиробнича одиниця в лісовому господарстві, а також господарські будівлі, в яких розташовується управління лісовою ділянкою. Територія лісництва  поділяється на майстерські дільниці та лісові обходи. 
Усі 11 лісництв ДП «Шепетівський лісгосп» знаходяться на території Волино-Подільської височини. За характером рельєфу ця територія є рівною. Згідно лісорослинному районуванню усі лісові масиви  ДП «Шепетівський лісгосп» відносяться до зони змішаних лісів.  За характером рослинності усі лісництва підприємства  відносяться до зони західної частини лісостепу.  Клімат в районі розміщення лісгоспу — помірноконтинентальний. Так, середньорічна температуру повітря становить  +6,8°С, абсолютний максимум (серпень)  +36°С , абсолютний мінімум (січень) –34°С; середня кількість опадів на рік 582 мм; тривалість вегетаційного періоду 165 днів; пізні весняні заморозки —25 травня, перші осінні заморозки — 20 вересня; товщина снігового покрову сягає 15 см, час появи снігу в лісі середина листопада, а час сходження снігу — кінець березня; переважаючі вітри, в основному, північно-західних румбів.
Територія ДП «Шепетівський лісгосп» розташована в басейні рік Мало-Поліського району. За ступенем вологості більша частина грантів відноситься  до свіжих та вологих. В силу відсутності поверхневого стоку запаси вологи гранту дуже великі. Значна кількість вологи проникає в глибокі шари гранту завдяки хорошим фільтраційним властивостям. Тому на території лісгоспу домінують вологі та сирі умови місцезростання, рідше сухі і мокрі, а по торфності субори і сугрудки. Ерозійні процеси виражені слабо. Найбільш поширені деревно-слабопідзолисті супіщані, глинисто-піщані на воднольодовикових відкладах, сірі лісові суглинкові на лісовидних породах, дерново і перегнійноглеєві та інші ґрунти. 
Сучасна господарська діяльність у лісництві базується на теоретичних та практичних досягненнях лісівництва — науки про закони життя та розвитку лісу, а також на постійній підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.
Основні завдання, які вирішує лісництво це:
  • відновлення лісу на вирубках, догляд за ним, лісорозведення та інші лісогосподарські заходи, що підвищують продуктивність лісу;
  • нагляд за дотриманням правил рубок в лісах, здійснення охорони лісу від пожеж, незаконних рубок, шкідливих комах і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
  • здійснення державного контролю за додержанням всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;
  • запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів.