Красуня-діва (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)). Ареал виду охоплює бiльшу частину Європи, Північної Африки (Алжир), Західної i Центральної Азiї, частину Західного i Східного Сибiру. В Україні переважно на Правобережжі. 

Тіло довжиною – 33-40, крило – 27-36 мм. Зустрічається в заплавах вздовж берегів водотоків. Має дворічну генерацію. Літ імаго – з травня до вересня. Самка відкладає по одному до 300 яєць у тканини листків і стебел водяних рослин через надрізи, зроблені яйцекладом. Личинки розвиваються переважно у проточній воді; у стоячих і слабко проточних водоймах зустрічається рідко.

Стан популяції виду та його поширення в межах території. Чисельність незначна (поодинокі особини), подекуди трапляються частіше. Чисельність зменшується через хімічне та органічне забруднення води, гідротехнічне будівництво, меліорація тощо.

Проблема збереження. Вид занесений до Червоної книги України як вразливий.