Лелека чорний (Ciconia nigra) — вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний спосіб життя. В Україні гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт.
Лелека чорний (Ciconia nigra) це птах, який за розмірами дещо менший за звичного нам лелеку білого (Ciconia ciconia). Він має здебільшого чорне забарвлення з металічним блиском. Лише груди, черево, нижня частина хвоста та пахові пера білі, а дзьоб і ноги червоні. Маса тіла – близько 3 кг, довжина тіла – 95-100 см, розмах крил – 185-205 см.
Весняна міграція лелеки чорного триває з другої половини березня і майже до кінця квітня.
Лелека чорний – птах обережний. Він обирає для гніздування старі високостовбурові ліси з порівняно густим підліском, розташовані неподалік від заболочених ділянок, вологих луків і річкових долин.
Гніздиться окремими парами на високих деревах з розлогими кронами у розгалуженні головного стовбура або на великих бічних гілках на висоті 3-20 м. У кладці буває від 2-х до 6-ти яєць, які з'являються у гнізді у квітні-травні. Яйця насиджують як самка так і самець від 32-х до 34-х діб. Пташенята залишають гніздо у 2-місячному віці і починають літати. Статева зрілість настає у віці 3-х років. Відліт птахів восени триває з другої половини серпня майже до кінця жовтня. Мігрує вдень.
Живляться лелеки чорні рибою, жуками, інколи здобувають плазунів і мишоподібних гризунів.
Обмежуючими факторами для них є суцільне вирубування лісів, меліорація лісових угідь, іноді – пряме переслідування людиною (фактор непокою).
Цей вид занесений у Додаток ІІ та Резолюцію 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), Додаток ІІ Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), додаток ІІ Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), у Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні вид занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом «рідкісний». Для збереження цього рідкісного виду Міністерство екології та природних ресурсів України розбило План дій щодо збереження лелеки чорного (Ciconia nigra L.) в Україні (11.03.2019 р.)