Видовий склад іхтіофауни водойм РЛП «Мальованка»

Іхтіофауна - сукупність риб певної водойми, басейну, зоогеографічної області або сукупність риб, які жили на планеті у певний період її історії..
Для водойм Регінального ландшафного парку "Мальованка" слід відмітити наявність близько 10 видів риб.
Необхідно зазначити, що фауна риб більшості озер Парку налічує малу кількість видів. Домінуючим серед них є карась сріблястий. В деяких водоймах відмічається, краснопірка, верховодка. В частині водойм взагалі відсутні риби (озеро поблизу с. Буртин).
Окремо слід зазначити наявність в межах Регіонального ландшафного парку "Мальованка" штучних водойм на водотоках, в яких в різні роки були спроби ведення рибного господарства. До цих водойм штучно були вселені короп, амур, товстолоби та інші види.
Серед риб в межах РЛП "Мальованка" рідкісних та зникаючих видів не виявлено.