Кількість видів ссавців у фауні РЛП «Мальованка»

Починаючи з середини ХХ ст., на території, яку зараз займає РЛП «Мальованка», різними дослідниками встановлено мешкання 47 видів з класу Ссавці, які відносяться до 6 рядів, 15 родин та 34 родів. У систематичному відношенні, це представники родин: землерийкові – 5, кротові – 1, їжакові – 1, кажани – 8, зайцеві – 1, боброві – 1, білячі – 1, справжні тушканчикові – 1, вовчкові – 2, хом`якові – 7, мишачі – 5, собачі – 3, куницеві – 8, свинячі – 1 та оленеві – 2. Найбільш чисельними є представники рядів: гризуни та хижі, на які, відповідно, припадає 36,2 та 23,4% видового різноманіття ссавців.
Більшість із ссавців веде осілий спосіб життя, лише кажани здатні до сезонних переміщень, під час яких багато з них зимує у печерах Подолії. Весною вони повертаються назад, поповнюючи тваринне населення РЛП «Мальованка». Деякі з кажанів (кажан пізній, лісовий нетопир, а можливо й інші) зимують на дахах людських осель та у дуплах дерев.
До незначних переміщень схильні також лосі, які зараз не є постійними мешканцями місцевих лісів, а з`являються в них періодично, частіше за все осінню та узимку.
Перебування деяких видів у регіоні можна оцінити як ймовірне. До таких відноситься лісова мишівка та велика кутора, ареали яких охоплюють значну територію України, але, у зв`язку з низькою чисельністю та спорадичним поширенням цих гризунів, достеменно не відомі. Це ж саме стосується деяких кажанів, яких було знайдено у регіоні, але ще не підтверджено в РЛП «Мальованка», а також американської норки. Остання має значне поширення у різних водоймах усіх природних зон країни, тому не можна виключати ймовірність її знахідки на території зазначеного регіонального ландшафтного парку.
Загалом аналіз теріофауни РЛП «Мальованка», свідчить про велику цінність його угідь для збереження доволі значного, як для України, різноманіття тварин зазначеного класу.

Види тварин, що занесені до Червоної книги України, регіональних «червоних» списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі