Видовий склад земноводних та плазунів РЛП «Мальованка»

Земноводні — найменший за кількістю видів клас наземних хребетних (Tetrapoda). В Україні мешкає 20 видів. У процесі еволюції стали першими наземними хребетними.
Плазуни —  традиційний клас хребетних тварин, холоднокровні тварини з розмірами тіла від декількох сантиметрів до 10 м. У світі відомо близько 8 тисяч видів плазунів.
Для території РегіонаПарку відмічається 11 видів земноводних та 7 видів плазунів.
Серед Земноводних найбільш масовими видами є жаба озерна, звичайними є жаба ставкова, ропуха сіра, інші види зустрічаються значно рідше.
Серед Плазунів домінуючим видом є ящірка прудка.
Досить часто зустрічається також черепаха болотяна та вуж звичайний.
Рідкісними видами Парку є гадюка звичайна.
Всі види земноводних та плазунів, які реєструються на території Парку, охороняються в рамках Бернської конвенції, Червоної книги України [2009], до Європейського червоного списку МСОП включено черепаху болотяну (European Red List…, 1991).

Види земноводних та плазунів, що занесені до Червоної книги України, додатків міжнародних конвенцій