У межах Парку зберігаються природні ландшафти та біорізноманіття малополіської частини Хмельницької області. Зокрема тут поширені природні соснові, сосново-дубові, дубово-грабові та чорновільхові ліси з низкою рідкісних видів рослин (зелениця сплюснута, лілія лісова, гніздівка звичайна), різноманітні, в тому числі унікальні типи боліт з низкою реліктів та видів з диз’юнктивними ареалами (осока Буксбаума, коручка болотна, верба чорнична та ін.).
За флористичним районуванням України територія Парку знаходиться на крайньому сході Волино-Малополіського округу Люблінсько-Волино-Подольської підпровінції Центральноєвропейської провінції Європейської області.