Дубові ліси (Qurceta roboris) вони формуються на ділянках з дерново-сильно- та середньопідзолистими глейовими легкосупіщаними ґрунтами. На знижених ділянках зростають дубові ліси трясунковидноосокові – центральноєвропейські угруповання на східній межі ареалу, занесені до рідкісних угруповань. Деревостан утворюють дуби та поодинокі граби, вільхи. Добре виявлений підлісок з ліщини звичайної, бересклета, крушини ламка. Трав’яний покрив у вигляді суцільного килима утворює осока трясучкоподібна, тому флористичний склад фітоценозів досить бідний. Поодиноко трапляються перлівка висока, яглиця звичайна, орляк звичайний, грястиця збірна, вербозілля лучне.