Дубово-грабово-соснові та їх похідні грабово-соснові ліси займають ділянки з дерново-слабопідзолистими глейоватими легкосупіщаними та супіщаними, дерновими опідзоленими легкосуглинистими, дерновими карбонатними потужними супіщаними ґрунтами. Переважають ценози асоціації Querceto-Carpineto-Pinetum stellariosum, Грабово-соснові ліси зазвичай двоярусні. В першому – переважає сосна звичайна, віком 60-80 років, в другому – граб звичайнй, віком 30-50 років. Відмічається активний підріст граба. Трав’яний покрив дуже розріджений  (5-15%), складається з квасениці звичайної, веснівки дволистої, одинарник лісовий, купина запашна, зірочник лісовий, яглиця звичайна, орляк звичайний, чорниця, конвалія травнева, підлісник європейський.