На найбагатших ґрунтах поширення набули грабово-дубові ліси (Carpineto-Querceta). Переважають фітоценози асоціацій Сarpineto-Quercetum caricosum (pilosae), C.- Q. caricosum (brizoiditis),  C.-Q. galeobdolosum, C.-Q. aegopodiosum. Проте таких лісів дуже мало на схід від Шепетівки (Мальованське лісництво). Це пояснюється несприятливими орографічними умовами для зростання грабу – зниженістю поверхні, застоєм грунтових вод.