Ліси формації вільхи клейкої Alneta glutinosae рівномірно поширені на  території і займають досить значні площі. Переважають асоціації Alnetum filipendulosum (ulmariae), A. athyriosum (filix-feminae), A. deschampsiosum (caespitosae). Вільшняки займають знижені вологі та сирі ділянки з дерново-підзолисто-глейовими ґрунтами. В основному, вони розташовані на лісових низинних болотах, по берегах річок, біля джерел, утворюючи чисті або мішані насадження, так звані вільшняки. Тіньовитривалі та морозостійкі. Вільха чорна дає цінну деревину, дуже стійку проти гниття у воді.