Нижче в рельєфі на більш зволожених ділянках розміщуються соснові ліси молінієві, для яких характерним є поширення таких видів, як буяхи, багно звичайне. Виявлені і невеликі фрагменти регіонально рідкісних ценозів соснових лісів з переважанням в покриві плаун колючий, занесеного до «Червоної книги України». Невеликі ділянки цих лісів відмічені переважно в нижніх частинах схилів та біля озер.