Ці грунти складають групу гігроморфних ґрунтів, серед яких розрізняють алювіальні, сформовані в умовах періодичного затоплення паводковими водами у межах заплавних частин річок і ґрунти понижених елементів рельєфу в межах вододілів, сформовані без впливу на них паводкових вод.
Загальним для цих ґрунтів є участь у ґрунтотвірних процесах ґрунтових вод і розчинених у них речовин. При рівні ґрунтових вод близько 2-3 м формуються лучні ґрунти, при рівні 1-1,5 м – лучно-болотні, а при рівні близько 1 м  – болотні ґрунти.