Такі грунти утворюються в умовах близького до поверхні залягання ґрунтових вод по неглибоких зниженнях та положистих схилах, на знижених галявинах та по річкових заплавах. Цим ґрунтам властивий профіль чорноземного ґрунту, розчленований на горизонти: гумусовий (Н), перехідний (Нр), слабогумусовану верхню частину материнської породи (Ph) і материнську породу (Р). В результаті надмірного зволоження в нижніх шарах цих ґрунтів панують анаеробні процеси, які зумовлюють оглеєння, з утворенням закисних сполук.