Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати  шляхом  лісовідновлення та лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду.
Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (2183,2 га) потребують лісовідновлення 1924,1 га.  Не призначаються  під заліснення 106,8 га біогалявин. Лісосіка останнього року ревізійного періоду буде заліснена в наступному ревізійному періоді.
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 382,5 га. На всій іншій площі (1541,8 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (1540,9 га), та шляхом сприяння природному поновленню (0,7 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.
Із загальної площі лісових ділянок, які потребують штучного відновлення до лісокультурного фонду віднесені всі ділянки доступні для господарського впливу (1540,9 га).
Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення приведені в таблиці.
Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.
Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації грунту (проведення борозен).
Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6 років.

Завантажити у форматі:

Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся галявини зруби разом головного користування суцільних санітарних рубок
1. Усього лісових ділянок - 3,5 261,2 264,7 1609,5 49,9 1924,1
в тому числі:
1.1 Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу - 3,5 138,8 142,3 240,2 - 382,5
із них:
– хвойними породами - 3,5 95,3 98,8 118,7 - 217,5
– твердолистяними породами - - 23,2 23,2 4,7 - 27,9
– м’яколистяними породами - - 20,3 20,3 116,8 - 137,1
1.2 Може бути забезпечено лісовідновлення шляхом сприяння природному поновленню - - 0,7 0,7 - - 0,7
із них:.
– шляхом збереження підросту - - - - - - 1.3
1.3 Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом – усього - - 121,7 121,7 1369,3 49,9 1540,9
із них:
1.3.1 Лісокультурний фонд - - 121,7 121,7 1369,3 49,9 1540,9
1.3.2 Лісові ділянки, не доступні для господарського впливу - - - - - - -
1.4 Лісові ділянки, що підлягають освоєнню та переводу в інші категорії лісових ділянок – усього - - - - - - -
із них:
– під - - - - - - -
– під - - - - - - -

    
Не призначаються під заліснення 106,8 біополян.

Завантажити у форматі:

Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на не вкритих лісовою рослинністю землях і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування суцільних санітарних та реконструктивних рубок
1. Лісові культури
Сосна звичайна 75,9 1111,1 49,9 1236,9
Дуб звичайний 45,8 258,2 304,0
Разом 121,7 1369,3 49,9 1540,9
2. Сприяння природному поновленню
Дуб звичайний 0,7 - - 0,7
3. Природне поновлення
Сосна звичайна 98,8 118,7 - 217,5
Дуб звичайний 23,2 4,7 - 27,9
Береза повисла 0,2 - - 0,2
Вільха чорна 20,1 116,8 - 136,9
Разом 142,3 240,2 - 382,5
Усього 264,7 1609,5 49,9 1924,1

    

Завантажити у форматі:

Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа, га)

Номер технологічної схеми Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки Лісосіки ревізійного періоду Разом
197 12,3 252,9 265,2
87 9,6 - 9,6
126 17,2 5,3 22,5
127 0,7 - 0,7
130 6,0 - 6,0
125 23,2 112,8 136,0
97 8,4 659,3 667,7
55 10,4 - 10,4
71 13,5 - 13,5
69 12,0 4,7 16,7
133 6,4 - 6,4
47 2,0 384,2 386,2
Разом 121,7 1419,2 1540,9
Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі рекомендацій П. Г. Вакулюка, систематизованих спеціалістами ВО "Укрдержліспроект", при врахуванні пропозицій УкрНДІЛГА та обласного управління лісового та мисливського господарства Хмельницької області.

Із загального обсягу на площі 44,7га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням крупномірних саджанців.

Протягом перших 4-х років за лісовими культурами проектується проведення 7 кратного догляду за схемою: 2-2-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються  в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 89600га або в середньому щорічно 896га.

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не передбачається.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 330га або 66га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в 2012 році.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 154,1га або 23га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити дворічними сіянцями головних лісоутворюючих порід.

При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 106,8га і 152,2га зрубів останнього року ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 3,5га не вкритих лісовою рослинністю ділянок (галявин), на яких проектується природне поновлення вільхи чорної.