Для забезпечення підвищення продуктивності лісів, поліпшення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах велике значення має відтворення, охорона та захист лісів.
Відтворення лісів здійснюється з метою досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями; підвищення водозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності і біологічної стійкості.
Відтворення лісів здійснюється постійними лісокористувачами і власниками лісів на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо.
На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними насадженнями, на яких можливе вирощування більш цінних та високопродуктивних деревостанів, відновлення лісів здійснюється шляхом реконструкції насаджень лісокультурними методами.
Землі для лісорозведення виділяються в порядку, встановленому земельним законодавством.
Відновлення лісів забезпечується природним, штучним і комбінованим способом.
Порядок відтворення лісів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України "Правила відтворення лісів" від 1 березня 2007 року №303.
Відтворення лісів повинно забезпечувати:
З метою виявлення резерву підвищення продуктивності лісових ділянок лісовпорядкуванням визначений за укрупненими показниками ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Для цього використані розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за основними цільовими лісоутворювальними породами і середні таксаційні показники. Моделі росту і продуктивності оптимальних деревостанів, що регулярно розріджуються, підготовлені кафедрою лісової таксації Національного аграрного університету (Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев", К., УСХА, 1992; "Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии", "Урожай", 1987). Порівнюючи оптимальний середній запас на 1 га деревини вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з його фактичним запасом на рік проведення лісовпорядкування, визначають ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.
  • раціональне використання лісових ділянок;
  • поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості;
  • підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів;
  • досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями.

Завантажити у форматі:

Ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

Основні лісоутворювальні породи Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, га Фактичні Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, м3 Ступінь використання потенційної продуктивності лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю
фактична за цільовою породою середній вік середній бонітет фактичний оптимальний
Сосна 13443 16450 61 1 290 560 52
Ялина 1522 360 3,6 1А.6 212 310 68
Модрина європейська 23 12 1 50 60
Дуб червоний 105 28 1А.5 116 200 58
Дуб звичайний 9194 11996 69 1,7 223 438 51
Граб звичайний 167 56 2,2 191 260 62
Ясен звичайний 36 52 1.2 168 430 39
Береза повисла 5066 1138 40 1,4 157 270 58
Вільха чорна 2916 2896 42 1,2 177 370 48
Липа 21 73 2.1 233 400 58
Акація біла 18 48 1А.9 146 250 58
Осика 309 36 1А.9 198 580 34
Інші породи 20 20 1А.7 70 190 37
Усього по підприхємству: 32840 32840 57 1,3 234 442 53